Tavaratalot

Kirjaudu
Kirjaudu sisään
Ostoskori
Kassalle

Star brite Star Tron dieselin lisäaine 250 ml

38-7671

0 arvostelua

Star brite Star Tron dieselin lisäaine 250 ml
Oletuskuva

Star brite Star Tron dieselin lisäaine 250 ml

38-7671

0 arvostelua

Lue tuotekuvaus

Määrä:
26,90 €/ kpl(107,60 €/l)
Tilaa verkkokaupasta

Ei saatavilla

Saatavuus ja hyllypaikka tavarataloissa
Dieseltankissa, jossa on ylimääräistä ilmatilaa, lämpötilanmuutokset aiheuttavat tankin seinämissä kondensaatiovettä. Tämän veden sekoittuessa polttoaineeseen, se vajoaa pohjaan tarjoten kasvualustan mikrobeille, aiheuttaen tukkeumia suodattimissa, polttoaineputkistossa sekä ruiskutussuutimissa
• Star Tron -dieselin lisäaine puhdistaa suihkutussuuttimet.
• Poistaa karstakerrostumat
• Hajottaa polttoaineessa olevan veden, bakteerit sekä levän
• Säilyttää dieselpolttoaineen jopa kaksi vuotta
• Riittää 1000 polttoainelitran käsittelyyn
Vaaralausekkeet:
 • EUH066: Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
 • H304: Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
 • H412: Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Faroangivelser:
 • EUH066: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
 • H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
hazard_pictogram_GHS08
Turvalausekkeet:
 • P101: Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
 • P102: Säilytä lasten ulottumattomissa.
 • P273: Vältettävä päästämistä ympäristöön.
 • P301 + P310: JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…
 • P331: EI saa oksennuttaa.
 • P405: Varastoi lukitussa tilassa.
Skyddsangivelser:
 • P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P273: Undvik utsläpp till miljön.
 • P301 + P310: VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
 • P331: Framkalla INTE kräkning.
 • P405: Förvaras inlåst.
Tuotekoodi:
38-7671
Brändi:
Star brite
Pakkauksen mitat ja paino
 • Leveys
  75 mm
 • Pituus
  180 mm
 • Korkeus
  45 mm
 • Paino
  0.237 kg
Tuotekoodi:
38-7671
Brändi:
Star brite
Arvostelujen yhteenveto

1

2

3

4

5

-
Tällä tuotteella ei ole vielä arvosteluja