Tavaratalot

Kirjaudu
Kirjaudu sisään
Ostoskori
Kassalle
Vielä ehdit Järkipäiville!Vielä ehdit Järkipäiville!

Star brite Star Tron bensiinin lisäaine 250 ml

38-7668

0 arvostelua

Star brite Star Tron bensiinin lisäaine 250 ml
Oletuskuva

Star brite Star Tron bensiinin lisäaine 250 ml

38-7668

0 arvostelua

Lue tuotekuvaus

Määrä:
22,90 €/ kpl(91,60 €/l)
Tilaa verkkokaupasta

Ei saatavilla

Saatavuus ja hyllypaikka tavarataloissa
Maailman ensimmäinen bensiinin lisäaine joka perustuu luonnossa esiintyville entsyymeille. Star Tron pilkkoo polttoaineeseen kehittyvän kosteuden pieniksi pisaroiksi, jotka palavat turvallisesti pois polttotapahtuman aikana.
• Ehkäisee karstoittumista sekä lakkakertymiä
• Vähentää päästöjä, lisää tehoa ja parantaa polttoainetaloutta
• Säilyttää polttoaineen jopa kaksi vuotta
• Estää mikrobikasvua ja puhdistaa ruiskusuuttimet sekä palokammiot

Käyttökohteet:
• Autot
• Perämoottorit
• Merimoottorit
• Moottorikelkat
• Mönkijät
• Moottoripyörät
• Vesijetit
• Generaattorit
• Moottorisahat
• Puutarhakoneet
• Kuorma-autot ja työkoneet
• Riittää 500 polttoainelitran käsittelyyn
Vaaralausekkeet:
 • EUH066: Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
 • H304: Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
 • H412: Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Faroangivelser:
 • EUH066: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
 • H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
hazard_pictogram_GHS08
Turvalausekkeet:
 • P101: Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
 • P102: Säilytä lasten ulottumattomissa.
 • P273: Vältettävä päästämistä ympäristöön.
 • P301 + P310: JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…
 • P331: EI saa oksennuttaa.
 • P405: Varastoi lukitussa tilassa.
Skyddsangivelser:
 • P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P273: Undvik utsläpp till miljön.
 • P301 + P310: VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
 • P331: Framkalla INTE kräkning.
 • P405: Förvaras inlåst.
Tuotekoodi:
38-7668
Brändi:
Star brite
Pakkauksen mitat ja paino
 • Leveys
  80 mm
 • Pituus
  180 mm
 • Korkeus
  50 mm
 • Paino
  0.238 kg
Tuotekoodi:
38-7668
Brändi:
Star brite
Arvostelujen yhteenveto

1

2

3

4

5

-
Tällä tuotteella ei ole vielä arvosteluja