Tavaratalot

Kirjaudu
Kirjaudu sisään
Ostoskori
Kassalle
Käynnistä kesä Motonetista!Käynnistä kesä Motonetista!

Plastic Padding Gelcoat Filler 180 ml

50-00012

0 arvostelua

Plastic Padding Gelcoat Filler 180 ml
Oletuskuva

Plastic Padding Gelcoat Filler 180 ml

50-00012

0 arvostelua

Lue tuotekuvaus

Määrä:
21,90 €/ kpl(121,67 €/l)
Tilaa verkkokaupasta

Ei saatavilla

Saatavuus ja hyllypaikka tavarataloissa
Plastic Padding Gelcoat Filler on pienille vaurioille esim. veneiden, surffilautojen ja muovisten korirakenteiden gelcoatkerroksessa sekä emalin että saniteettiposliinin pintavaurioihin. Erinomainen lasikuitupinnoille.

• Pakkaus sisältää kovetintuubin ja massan
• Väri valkoinen
• Kovettuu 10 minuutissa
Vaaralausekkeet:
 • EUH211: Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua.
 • H226: Syttyvä neste ja höyry.
 • H242: Palovaarallinen kuumennettaessa.
 • H315: Ärsyttää ihoa.
 • H317: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion., Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
 • H319: Ärsyttää voimakkaasti silmiä., Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
 • H335: Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
 • H361d: Epäillään vaurioittavan sikiötä.
 • H372: Vahingoittaa elimiä kuulojärjestelmä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
 • H410: Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
 • H412: Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Faroangivelser:
 • EUH211: Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.’
 • H226: Brandfarlig vätska och ånga.
 • H242: Brandfarligt vid uppvärmning.
 • H315: Irriterar huden.
 • H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion., Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H319: Orsakar allvarlig ögonirritation., Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 • H361d: Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
 • H372: Orsakar organskador på det auditiva systemet genom lång eller upprepad exponering
 • H410: Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
hazard_pictogram_GHS02
hazard_pictogram_GHS07
hazard_pictogram_GHS08
hazard_pictogram_GHS09
Tuotekoodi:
50-00012
Brändi:
Plastic Padding
Pakkauksen mitat ja paino
 • Leveys
  100 mm
 • Pituus
  100 mm
 • Korkeus
  60 mm
 • Paino
  0.25 kg
Tuotekoodi:
50-00012
Brändi:
Plastic Padding
Arvostelujen yhteenveto

1

2

3

4

5

-
Tällä tuotteella ei ole vielä arvosteluja