Motonet logo

Kirjaudu sisään

Kassalle

Plastic Padding Gelcoat Filler 180 ml

50-00012

0 arvostelua

Plastic Padding Gelcoat Filler 180 ml
Oletuskuva

Plastic Padding Gelcoat Filler 180 ml

50-00012

0 arvostelua

Lue tuotekuvaus

Määrä:
21,90 €/ kpl(121,67 €/l)
Tilaa verkkokaupasta

Ei saatavilla

Saatavuus ja hyllypaikka tavarataloissa
Plastic Padding Marine Filler on tarkoitettu veneiden kunnostukseen, vesilinjan yläpuolelta. Helposti hiottava polyesteritasoite soveltuu reikien ja halkeamien korjaukseen esimerkiksi lasikuituvahvisteisessa muovissa, teräksessä ja alumiinissa. Voidaan muotoilla, leikata, porata ja hioa 10 minuuttia kovettumisen jälkeen.

• Pakkaus sisältää kovetintuubin ja massan
• Kovettuu 10 minuutissa
Vaaralausekkeet:
 • EUH211: Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua.
 • H226: Syttyvä neste ja höyry.
 • H242: Palovaarallinen kuumennettaessa.
 • H315: Ärsyttää ihoa.
 • H317: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion., Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
 • H319: Ärsyttää voimakkaasti silmiä., Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
 • H335: Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
 • H361d: Epäillään vaurioittavan sikiötä.
 • H372: Vahingoittaa elimiä kuulojärjestelmä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
 • H410: Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
 • H412: Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Faroangivelser:
 • EUH211: Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.’
 • H226: Brandfarlig vätska och ånga.
 • H242: Brandfarligt vid uppvärmning.
 • H315: Irriterar huden.
 • H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion., Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H319: Orsakar allvarlig ögonirritation., Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 • H361d: Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
 • H372: Orsakar organskador på det auditiva systemet genom lång eller upprepad exponering
 • H410: Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
hazard_pictogram_GHS02
hazard_pictogram_GHS07
hazard_pictogram_GHS08
hazard_pictogram_GHS09
Tuotekoodi:
50-00012
Brändi:
Plastic Padding
Pakkauksen mitat ja paino
 • Leveys
  100 mm
 • Pituus
  100 mm
 • Korkeus
  60 mm
 • Paino
  0.25 kg
Tuotekoodi:
50-00012
Brändi:
Plastic Padding
Arvostelujen yhteenveto

1

2

3

4

5

-
Tällä tuotteella ei ole vielä arvosteluja