Motonet logo

Kirjaudu sisään

Kassalle

Motox Brake Cleaner Jarrunpuhdistusaine 5 l

60-00842

0 arvostelua

Motox Brake Cleaner Jarrunpuhdistusaine 5 l
Oletuskuva

Motox Brake Cleaner Jarrunpuhdistusaine 5 l

60-00842

0 arvostelua

Lue tuotekuvaus

Määrä:
26,90 €/ kpl(5,38 €/l)
Tilaa verkkokaupasta

Ei saatavilla

Saatavuus ja hyllypaikka tavarataloissa
Jarru- ja kytkinosien puhdistusaine poistaa tehokkaasti öljyn, rasvan, pölyn ja lian kitka- ja metallipinnoista. Ei sovellu muovi- ja kumiosille. Annostele puhdistettaville osille runsaasti ainetta. Käytä tarvittaessa apuna harjaa tai rättiä.

Aineelle sopivat paineruiskut:
• 80-8731 Mesto Cleaner FPM paineruisku happamille ja hiilivety pesuaineille pH 1 -9,1,5 l
• 80-8737 Mesto Inox Plus FPM paineruisku ruostumattomasta teräksestä, 10 litraa
Vaaralausekkeet:
 • E3: :
 • H225: Helposti syttyvä neste ja höyry.
 • H304: Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
 • H315: Ärsyttää ihoa.
 • H336: Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
 • H411: Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Faroangivelser:
 • H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga. Skin Irrit. 2
 • H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Flam. Liq. 2
 • H315: Irriterar huden. STOT S
 • H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 • H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Asp. Tox. 1
hazard_pictogram_GHS02
hazard_pictogram_GHS07
hazard_pictogram_GHS08
hazard_pictogram_GHS09
Tuotekoodi:
60-00842
Brändi:
Motox
Pakkauksen mitat ja paino
 • Leveys
  120 mm
 • Pituus
  160 mm
 • Korkeus
  300 mm
 • Paino
  4.546 kg
Tuotekoodi:
60-00842
Brändi:
Motox
Arvostelujen yhteenveto

1

2

3

4

5

-
Tällä tuotteella ei ole vielä arvosteluja