Motonet logo

Kirjaudu sisään

Kassalle

AT Stripper Tiivistejäänteiden poistaja 400 ml

60-00817

0 arvostelua

AT Stripper Tiivistejäänteiden poistaja 400 ml
Oletuskuva

AT Stripper Tiivistejäänteiden poistaja 400 ml

60-00817

0 arvostelua

Lue tuotekuvaus

Määrä:
8,99 €/ kpl(22,48 €/l)
Tilaa verkkokaupasta

Ei saatavilla

Saatavuus ja hyllypaikka tavarataloissa
Tiivistejäänteiden poistoaine irrottaa tehokkaasti tiivistejäänteet ja liimat metallipinnoilta.
KÄYTTÖKOHTEINA: koneet, moottorit, venttiilit, laipat, sylinterit, pumput ym.
Käytä suojavaatetusta, suojakäsineitä, silmiensuojainta, kasvonsuojainta ja huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta!
Soveltuu VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN.
Säilyvyys 18 kk tuotteen valmistuksesta (Tarkista päivämäärä tuotteen pohjasta BB)
Vaaralausekkeet:
 • E2: :
 • E3: :
 • H222: Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
 • H229: Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.
 • H315: Ärsyttää ihoa.
 • H319: Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
 • H335: Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
 • H336: Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta
 • H351: Epäillään aiheuttavan syöpää .
 • H360D: Voi vaurioittaa sikiötä.
 • H373: Saattaa vahingoittaa elimiä <tai mainitaan kaikki tiedetyt kohde-elimet> pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta>
Faroangivelser:
 • H222: Extremt brandfarlig aerosol Carc. 2
 • H229: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning Aerosol 1
 • H315: Irriterar huden STOT R
 • H319: Orsakar allvarlig ögonirritation Repr. 1B
 • H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna STOT S
 • H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
 • H351: Misstänks kunna orsaka cancer Eye Irrit. 2
 • H360D: Kan skada det ofödda barnet. Skin Irrit. 2
 • H373: Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering STOT S
hazard_pictogram_GHS02
hazard_pictogram_GHS07
hazard_pictogram_GHS08
Tuotekoodi:
60-00817
Brändi:
AT
Pakkauksen mitat ja paino
 • Leveys
  65 mm
 • Pituus
  65 mm
 • Korkeus
  200 mm
 • Paino
  0.475 kg
Tuotekoodi:
60-00817
Brändi:
AT
Arvostelujen yhteenveto

1

2

3

4

5

-
Tällä tuotteella ei ole vielä arvosteluja