Tavaratalot

Kirjaudu
Kirjaudu sisään
Ostoskori
Kassalle

Motonet-korjaamomyynnin palautus- ja takuuehdot

3.1.2022 alkaen

Yleiset takuuehdot

Tuotteiden takuu määräytyy tuotteen valmistajan takuuehtojen mukaisesti. Takuu kattaa tuotteessa takuuaikana ilmenevät materiaali- ja valmistevirheet mutta ei normaalista kulumisesta, asennus- tai käyttövirheestä tai ulkoisesta tekijästä johtuvia vaurioita.

Motonet voi tutkia takuun edellytykset itse tai toimittaa tuotteen edelleen kolmannelle osapuolelle takuukäsittelyä varten. Motonetilla on oikeus valintansa mukaan korjata virheellinen tuote, toimittaa korvaava tuote, myöntää virhettä vastaava hinnanalennus tai palauttaa kauppahinta. Asiakkaan on tarkastettava tuote huolellisesti heti sen toimituksen jälkeen.

Reklamaatio virheellisestä tuotteesta tai toimituksesta on tehtävä Motonet-korjaamomyyntin kirjallisesti ilman aiheetonta viivästystä ja viimeistään 14 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Motonetin vahingonkorvausvastuun enimmäismäärä on kaikissa tapauksissa virheellisen, puutteellisen tai viivästyneen tuotteen arvonlisäverottoman hinnan määrä. Motonet ei vastaa mistään tulon tai voiton menetyksestä tai muusta välillisistä tai epäsuorista vahingoista tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvista vahingoista.

Takuumenettely

Virheestä on reklamoitava 14 päivän kuluessa virheen havaitsemisesta. Varaosien osalta on täytettävä Motonet Korjaamomyynnin takuuhakemus, joka on toimitettava yritysmyyntiin 14 päivän kuluessa virheen havaitsemisesta. Saapunut takuuhakemus otetaan käsittelyyn viiden (5) arkipäivän kuluessa yritysmyynnissä. Takuumenettelyä koskevat tarkemmat toimintaohjeet ovat saatavissa yritysmyynnistä. Toimita ohjeistuksen mukaiset dokumentit sekä vaurioituneet osat yritysmyyntiin. Asiakkaan tulee säilyttää muut takuutapauksen korjaukseen käytetyt osat takuukäsittelyn ajan ja palauttaa ne pyydettäessä Motonetille tutkittavaksi.

Takuutapaus käsitellään Varaosamaailman ja alkuperäisen ostajan välillä. Varaosamaailma ei käsittele takuuasioita kolmansien osapuolien kanssa, jotka eivät liity alkuperäiseen kauppasuhteeseen Kustannusten korvaaminen takuun piiriin kuluvien varaosien osalta Korvattaviin kustannuksiin voidaan hyväksyä tapauskohtaisesti ajoneuvon vian etsinnästä aiheutuvia kustannuksia, jos vian aiheuttaja on takuun piiriin kuuluvan varaosan virheellisyys. Tällöinkin korvataan sähkötyön osalta enintään 1 tunnin työ ja mekaanisen työn osalta enintään 0,5 tunnin työ, ellei toisin ole erikseen sovittu Motonet korjaamomyynnin kanssa.

Korjauksiin ja vianhakuun käytetty aika korvataan enintään Haynes Pro -ohjelman mukaisten työaikojen mukaan, jos vian aiheuttaja on takuun piiriin kuuluvan varaosan virheellisyys. Takuutyön tuntihinnan tulee vastata alkuperäisen asennustyön tuntihintaa. Vianhausta korvataan kuitenkin sähkötyön osalta enintään 1 tunnin työ ja mekaanisen työn osalta enintään 0,5 tunnin työ, ellei toisin ole erikseen sovittu Motonetin yritysmyynnin kanssa.

Korjauskustannuksiin mahdollisesti liittyvän laskutuslisän tms. lisät korvataan enintään 10 eurolla (sis. alv) kuitenkin niin, että pientarvikelisä saa olla enintään 3 % vaihtotyön kuluista. Matkakuluja, sijaisautoa ja muita vastaavia välillisiä tai epäsuoria kustannuksia ei korvata. Takuuhakemus Varaosia koskeva takuuhakemus tulee täyttää huolellisesti ja toimittaa korjaamomyyntiin.

Takuuhakemukseen tulee liittää: 1) Varaosan ostolähete 2) Korjaamon eritelty kustannusarvio aiheutuvista työkuluista ja muista mahdollisista takuukorjaukseen liittyvistä kuluista perusteluineen. Kustannusarviosta tulee ilmetä käytettävä tuntityöveloitus. 3) Selvitys varaosien alkuperäisestä asennuksesta (työmääräys tai laskukopio, joka osoittaa myydyn tuotteen aiemman asennuksen takuutyön kohteeseen). 4) Em. kustannuksiin ei sisällytetä vaihdettavan varaosan hintaan. Vaadittavat työkustannukset on eriteltävä laskussa ja kustannusarviossa riveittäin työsuoritteiden ja -vaiheiden mukaan (vian etsintä ja vaihtotyö erikseen). Takuuhakemuksessa tulee ilmoittaa erikseen, mikäli asiakas haluaa käyttää hyväkseen Gates Tech Partner -takuuehtoja.

Tuotteen käsittely

Asiakkaan tulee toimittaa tuote Motonetin tutkittavaksi. Jos hakemus koskee tuotesarjaan kuuluvaa tuotetta, on koko tuotesarja luovutettava samalla kertaa tutkittavaksi. Tuotteet ennenaikainen hävittäminen estää sen hyväksymisen takuun piiriin. Asiakkaan on varmistettava, että sen Motonet-korjaamomyyntiin toimittaman tuotteen mahdollisesti sisältämät asiakkaan tai kolmannen tahon tiedot on asianmukaisella tavalla varmuuskopioitu ja/tai poistettu. Motonet ei vastaa tiedoista, jotka mahdollisesti häviävät takuutarkastuksessa tai muuten tuotetta käsiteltäessä. Tutkimuksen yhteydessä tuote voidaan joutua purkamaan tai rikkomaan. Motonet ei ole velvollinen korvaamaan tästä aiheutuvaa vahinkoa, jos virhe ei kuulu takuun piiriin. Motonetilla on oikeus hävittää tuote, jota asiakas ei ole noutanut 14 päivän kuluessa siitä, kun asiakkaalle on ilmoitettu siitä, ettei virhe kuuluu takuun tai Motonetin virhevastuun piiriin ja tuote on noudettavissa. Motonetilla on oikeus periä hävittämiskulut asiakkaalta.

Korjaamomyynnin tuotteiden yleiset palautusehdot

Asiakas voi palauttaa ostamansa tuotteen Motonet-korjaamomyyntiin 30 päivän kuluessa sen ostamisesta seuraavin edellytyksin o Tuotteen on oltava käyttämätön ja myyntikelpoinen. o Pakkauksen tuotemerkintöineen on oltava ehjä ja siisti eikä siinä saa olla ostajan omia merkintöjä, leimoja, tarroja tai muuta alkuperäisestä pakkauksesta poikkeavaa.

Runkopalautusohjeet

Runko tulee palauttaa ehjässä, uuden tuotteen myyntipakkauksessa. Pakkauksen merkinnät on oltava luettavissa. Rungon tulee olla palautuskelpoinen, tarkemmat tiedot tästä saat tarvittaessa myyjältä.

Palautettaviksi ei hyväksytä: poistohinnoiteltuja tuotteita, tehdastilaus- tai toimitusmyyntituotteita (TT). räätälöityjä tuotteita, muokattuja tuotteita, vajaita sarjoja, tai tuotteita, joita on yritetty asentaa ajoneuvoon. Tuotteita, joihin on kiinnitetty hintalappu tai muita merkintöjä, joita ei voi poistaa. Tuotteita, joiden pakkaukset eivät ole myyntikelpoisia.

Motonet-korjaamomyynti maksaa palautetusta tuotteessa seuraavan hyvityksen: o 14 päivän kuluessa ostopäivästä palautettu tuote: asiakkaan tuotteesta maksama hinta. o 14-30 päivän kuluessa ostopäivästä palautettu tuote: 80 % tuotteen veloitetusta nettohinnasta. • Yli 30 päivän kuluessa ostopäivästä palautettu tuote: 0 % tuotteen veloitetusta nettohinnasta

Hyväksytyn takuuhakemuksen laskutusohjeet

• Asiakas voi laskuttaa Motonet Korjaamomyyntiä hyväksytystä takuuhakemuksesta takuu- ja palautusehtojen mukaan saatuaan laskutusluvan tuotereklamaatiokäsittelystämme.

• Laskun tulee olla päivättynä aikaisintaan päivälle, jolloin asiakas on saanut tuotereklamaatiokäsittelystämme laskutusluvan.

• Laskulla tulee käyttää Motonet Korjaamomyynnin antamaa viitettä

• Lasku tulee toimittaa skannauspalveluumme PDF muodossa tai verkkolaskuna.

Verkkolaskuosoitteemme on

Yritys: Motonet Oy Y-tunnus: 0699457-9

Verkkolaskuosoite: 003706994579

OVT-tunnus: 003706994579

Välittäjä: Ropo Capital

Välittäjän tunnus: 003714377140

Laskun voi toimittaa myös skannauspalveluumme alla olevaan osoitteeseen. Tiedoston on oltava PDF muodossa. MotonetOy@mail.paletteoy.readsoftonline.com.